Пријава грађана за пројекат суфинансирања мера енергетске санације почиње 8. јула

Јавни позив за пријаву грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Босилеград за 2024. годину почиње 8. јула, а трајаће до 31. децембра, односно до утрошка средстава, изјавио је Игор Антимов, зам.начелника Општинске управе и председник Комисије за спровођење мера енергетске ефикасности.

Предмет јавног позива су:

  • замена столарије
  • постављање термичке изолације спољних зидова и кровног покривача
  • замена грејача простора котлом на гас или биомасу
  • уградња топлотних пумпи
  • замена или уградња цевне мреже и грејних тела
  • уградња соларних колектора за потрошну топлу воду и производњу електричне енергије за сопствене потребе
  • израда техничке документације.

Укупна предвиђена средства износе 6.250.000 динара, уз  учешће ресорног министарства и Општине Босилеград до 50% од вредности појединачног пројекта, односно до 200.000 динара у случају замене столарије.

Антимов наглашава да заинтересовани грађани посебно обрате пажњу на услове који претходних година нису били обавезни, односно да свака кућа мора бити легализована, као и да минимална потрошња електричне енергије на месечном нивоу буде 100 KW током целе године.

Листа привредних субјеката укључених у пројекат иста је као и прошле године, а евентуалне измене биће објављиване на 15 дана.

Пријава, која се може преузети са интернет странице  Општине Босилеград се доставља непосредно или препорученом поштом на адресу Општина Босилеград, Георги Димитров 82, 17540 Босилеград.

Више информација заинтересовани могу добити на телефон  065 366 70 42 или на мејл iantimov@gmail.com, као и на званичном сајту општине Босилеград.

У оквиру јавног позива за пријаву за спровођење мера енергетске ефикасности за прошлу годину потписано је 27 уговора, а 2022. године – 43. Највише суграђана пријављивало се за замену столарије, постављање термичке изолације и замену или уградњу парних котлова.

НРТВ-БОСИЛЕГРАД

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*