Шесто редовно заседание на НС на българското национално малцинство в Сърбия

В дневния ред на шестото редовно заседание на НС, което се проведе днес, 19 февруари в заседателната зала на Общинската администрация в Босилеград бяха включени пет точки за разглеждане на състоянието в сферите на образованието, информирането, културата и служебната употреба на езика и писмото между двете редовни заседания.

От общо 19 съветници на НС на заседанието присъстваха 12, всички от листата ,,Това сме ние – Природно движение’’- Владимир Захариев. Представители от листите ,,Корени’’- Владица Димитров и ,,За българите в Сърбия’’- Сладжана Иванов не присъстваха, въпреки, както бе посочено, са им отправени покани в законов срок.

На заседанието бе потвърдена оставката на Роза Стойименов на мястото член на НС от листата ,,Това сме ние – Природно движение’’- Владимир Захариев, която междувременно бе избрана за секретар на Съвета. Вместо нея от тази листа е назначен Сладжан Дончев.     

В изказването си, председателят на НС Стефан Стойков изтъкна, че в периода между двете редовни сесии излязоха и официалните резултати от преброяването на които като българи са се изяснили общо 12 918 души, което показва, че бройката е намаляла доста. В Босилеград от 6 065 души като българи са се декларирали 4 075 (67,18%), докато в Цариброд от 8 043-ма като българи са се декларирали 3 669 (45,61%) души.

 ,,В периода от последното заседание, което се проведе на 24 август, както и до сега имали сме добри отношения с всички ресорни министерства, именно с Министерството на държавното управление, Министерството на човешки и малцинствени права, Министерството на културата и информирането, както и с институциите на ОССЕ и други високопоставени държавни функционери и институции’’ каза Стойков.

Той акцентира на трите приоритети на НС – отношенията между Република Сърбия и Република България от добри да станат отлични, образованието на майчин български език и стабилно финансиране на медиите на които е основател НС. 

,,Използвам момента да апелирам и на София и на Белград тези отношения от добри да станат отлични в много близко бъдеше, като наще сънародници от това ще имат само полза’’.

Що се отнася до сферата на образованието, Стойков изтъкна, че благодарение на кметът Владимир Захариев и директорът на ОУ в Босилеград, Снежана Апостолова и тази година в първи клас има паралелка изцяло обучаваща се на български език. След това сподели, че НС е обеспечелил безплатни учебници и други учебни помагала за всички ученици от първи, втори, пети и шести клас на ОУ и първи клас Гимназия изцяло учещи се на български език.

,,За пръв път от 1987 година успяхме и в Цариборд да направим паралелка в пети клас изцяло изучаваща се на български език. За тях също са осигурени нови учебници и ученически пособия. През май месец ще имаме среща с родителите на бъдещите първокласници в Цариброд, относно записването им в паралелка изучаваща се изцяло на майчин български език.

В сферата на образованието ще продължим превеждането на учебниците за основното училище и гимназията на български език, както и издаване на нови христоматии, които са безплатни за учениците, а разходите са изцяло за сметка на НС и Община Босилеград’’, каза Стойков.

Лично от посланика Петко Дойков сме получили две писма, в които изразява желание да помогне относно намирането на преводачи и лектори, които ни липсват. Националния Съвет също е обезпечил и безплатна закуска за всички деца изучаващи се на български език.

Стойков подчерта и това, че Община Босилеград  и Националния съвет и тази година ще оказват съдействие и логистична помощ, която подразбира помощ при осигуряване на необходими документи за записване, осигуряване на транспорт и др. на всички кандидат-студенти от Босилеград и от вътретрешността на Сърбия, които възнамеряват да се запишат в някой от ВУЗ-овете в Р България, както и на кандидат-студентите, които възнамеряват да следват в някой от универзитетите в Сърбия. 

Що се отнася до информирането в бюджета за НРТВ Босилеград, чийто основател е НС на БНМ за 2024 г. са обезпечени над 6 милиона динара, докато за в. ,,Ново Братство’’ НС е определил 7,5 милиона динара.

Изпълнителния Съвет също взе решение за финансова подкрепа и на други медии, излъчващи програма на български език, а това са: портал ,,Фар’’ с 270 000 динара, ТВ Инфо Босилеград с 170 000 динара и Скай радио, също 170 000 динара.

,,В областта на служебната употреба на езика и културата или сме организатори или сорганизатори като подкрепяме всички мероприятия които се оргазнизират от страна на ведомствата на общините Босилеград и Цариброд.

НС според своите възможности е на всеки който е поискал финансова подрепка излезнал на среща. Финансова подкрепа за издаване на книги е оказана на Вене Велинов от Босилеград, на Райчо Василов и книгата му ,,Златно зърно на мъдроста’’ – 128 000 динара, на Центъра за култура ,,Босилеград’’ за фестивала ,,Босилеграско краище пее и танцува’’ – 150 000 динара, ОУ ,,Моша Пияде’’ във Войводина – 100 000 динара, сдружение ,,Шопско оро’’ – 70 000 динара, книга на Елизабета Георгиев, детска писателка от Цариброд – 100 000 динара. 

В закючителната част на сесията Стойков сподели, че от Републиканския съвет на НС е предложено провъзгласяване на един ден като неработен за малцинството. Той трябва да се избере до следващото редовно заседание.

Тържествена сесия по повод 3-ти март, Ден на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и Ден на освобождението на България от османското иго тази година ще се проведе в град Враня на първи март (петък).

Н.С-НРТВ-БОСИЛЕГРАД

Фото/В3К

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*