Проведена VII редовна сесия на ОС в Босилеград

В заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград вчера се проведе VII редовна сесия на местния парламент.

Отборнииците разискваха и приеха Оперативния план за защита от наводнения от водите от втора категория за 2021 година, Местния план за управление на отпадъците и Местния план за регистър за източници на замръсяване на околната среда за 2021 година. На заседанието бяха приети и докладите за работа на финансовите отчети за 2020 г. на институциите и организациите, които директно или индиректно ползват средства от общинския бюджет – Народната библиотека „Христо Ботев”, Културният център „Босилеград”, Здравния дом, Основното училище, Гимназията, пенсионерското сдружение, сдружението на пчеларите „Радилица”, ловното дружество „Сокол”, „Драговищица”, „Глас на жените”, туристическата организация и др., както и докладите за работа и финансовите отчети на Общинската администрация, кмета, Общинския съвет, Общинската скупщина, Спортния съюз на Община Босилеград и др.

Общинската скупщина сформира на Комисия за провеждане на  конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград, решения за освобождаване от  длъжност и назначаване на нови членове на Надзорните съвети в публичните предприятия, както и решения за обявяване на конлкурси за избор на директори на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и Публичното предприятие за строителни площи и пътища на Община Босилеград.

Народните представители освободиха от длъжност досегашния изпълняващ длъжността директор на Туристическата организация на Община Босилеград Миодраг Якимов и за директор на Туристическата организация назначиха Ивана Миланов, магистър по туризъм от Босилеград. Мандатът на директора е 4 години.

П.Л.Р.

Фото: НРТ-Босилеград

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*