Изследване на повърхностни води в Босилеград

Резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на територията на община Босилеград, които бяха извършени миналия месец в Института по екология и опазване на околната среда в Нови Сад, показват, че параметрите отговарят на стойностите, предписани от Наредбата за граничните стойности ​​на замърсители в повърхностни и подземни води и утайки и сроковете за достигането им, сподели Микица Василев дипломиран инженер-еколог.

Взети са три проби: една от Любатска река, близо до мина Грот, от Драговищица близо до Центъра за култура Босилеград и от река Караманица близо до Рудник „Босил Метал“. Изследванията се извършват по Програмата за мониторинг на качеството на повърхностните води на територията на община Босилеград, която се финансира от Бюджетния фонд за опазване на околната среда. Резултатите от теста са достъпни на сайта на Община Босилеград.

НРТВ-БОСИЛЕГРАД

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*