Изборите за НС на българското национално малцинство

На изборите за членове на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, насрочени за 13 ноември, ще участват три избирателни листи, съобщиха от Републиканската избирателна комисия.

Първа е листата „Това сме ние- Природно движение“ – Владимир Захариев, а водач на листата е Владимир Захариев, кмет на Община Босилеград. Втора е „Група избиратели: Корени- Владица Димитров“, с водач Владица Димитров, кмет на Цариброд. Трета е листата„За българите в Сърбия“, която е внесена от Сдружението на гражданите Културно-информационен център на българското малцинство „Цариброд“, а водач на  листата е Сладжана Иванов. В първите две листи има по 19 кандидати, а в третата  17.

В Общинската администрация в Босилеград съобщават, че провеждат административно-технически подготовки за успешно провеждане на предстоящите избори за Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Изборния процес в нашата община ръководи шестчленно Работно тяло, назначено от Републиканската избирателна комисия. Освен началника на Общинската администрация Миодраг Якимов, в състава на този орган са и : Игор Антимов, Лиляна Анакиев, Даниел Миланов и Даниел Зарев, заети в Общинската администрация и Общинския съвет. Според регламента за провеждане на изборите за Национални съвети на националните малцинства, тези лица са предложени от началника на Общинската администрация.

Якимов заяви, че на предстоящите избори за НС на българското национално малцинство в Босилеградска община ще бъдат открити 15 избирателни секции – 2 в Основното училище в града и 13 в подведомствените училища в селата – в Райчиловци, Гложйе, Горна Лисина, Горно Тлъмино, Дукат, Долна Любата, Долна Лисина, Долно Тлъмино, Радичевци, Горна Ръжана, Горна Любата, Зли дол и Назърица. В тях изборите ще се контролират от секционни избирателни комисии, съставени от председател, зам-председател, четирима членове и тяхни заместници, назначени от началника на Общинската администрация.

Той съобщи, че право да гласуват на изборите за Национален съвет на българското национално малцинство в Босилеградска община имат 4 605 пълнолетни граждани, които са регистрирани в Отделния избирателен списък. Посредством пощата тези дни на гражданите ще бъдат предоставени призовки за гласуване на изборите за НС, в които ще бъде посочена избирателната секция на която ще могат да гласуват на 13-ти ноември.

В Сърбия в Отделния избирателен списък са записани общо 16 401лице, числящо се към българското национално малцинство.

 19 национални малцинства ще избират членове на националните си съвети на директни избори. Това са: албанското, ашкалиското, бошняшкото, българското, буневашкото, влашкото, гръцкото, египетското, унгарското, германското, полското, ромското, румънското, русинското, руското, словашкото, словенското, украинското и чешкото национално малцинство. Четири национални малцинства ще избират членове на национални съвети чрез избирателно събрание (електорско събрание), и то: горанското, македонското,хърватското и черногорското национално малцинство.

П.Л.Р. – НРТВ-Босилеград

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*