Заседания на Скупщината и на Изпълнителния съвет на пенсионерската организация

В пенсионерската организация в Босилеград вчера бяха проведени редовни годишни заседания на Скупщината и Изпълнителния  съвет.

Членовете на управляващите органи на сдружението са разисквали и приели доклада за работа и финансовия отчет за 2020 г., както и годишната програма за работа и финансовия план за 2021 г. На заседанията беше прието решение за размера на членския внос и разпределянето на събраните средства по този начин.

smart

На заседанието е изтъкнато, че въпреки пандемията от ковид 19, която е възпрепятствала реализацията на някои от заплануваните дейности, сдружението все пак е успяло да реализира три хуманитарни инициативи за помощ на социално застрашени членове на сдружението. В програмата за дейностите на сдружението през настоящата година са запланувани редица дейности, чието провеждане ще зависи от епидемиологичните условия. През 2021 г. сдружението планира организирането на културни и спортни мероприятия, екскурзии, засилване на сътрудничеството с пенсионерското сдружение в Цариброд и със сдруженията от съседните общини, включително и с колегите си от Кюстендил и Крива Паланка.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*