Дейностите относно предстоящото преброяване на населението през октомври вярвят по план

„Всички дейности относно предстоящото преброяване на населението, домакинствата и жилищата на територията на община Босилеград, което ще се състои от 1 до 31 октомври, вървят по план. Най-напред е формирана тричленна общинска комисия за  преброяване, която има задача да предоставя   логистична помощ, след което на публичен конкурс са избрани трима инструктори. Те ще имат задача да следят работата на преброителите. От 58 кандидати, избрани са 21 преброители и 3 лица в резервен вариант, съобщи заместникът на комисията за преброяване при община Босилеград, Игор Антимов.

По думите му за преброителите в периода от 5 до 9 септември от 9 до 17 часа  Института за статистика на Р. Сърбия ще организира обучение в залата за заседания в „Центъра за култура”. Всеки преброител ще има определен т.нар. преброителен кръг за преброяване, ще разполага с лаптоп за да внася данните директно в системата, а гражданите ще могат да отговарят на  сръбски или  български език”, подчерта Антимов.

Според преброяването на населението, домакинствата и жилищния фонд от 2011 г.,проведено от 1 до 15 октомври 2011 г., в община Босилеград са живели общо 8129 жители, което представлява 0,11% от общия брой жители на Сърбия, т.е. 5,11% от общия брой на жителите на Пчински окръг. 5.838 души, т.е. 71,83%  в графа национална принадлежност са посочили, че са  българи, 895 души са се изяснили като сърби, сочат официланите данни на Статистическият институт.

Председателят на Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия, Стефан Стойков многократно призова не само  гражданите на Босилеград, но и жителите на други общини населени с българи  в цяла Сърбия, да  изразят своята национална принадлежност, определяйки се като българи, тъй като Сърбия е демократична страна и ни дава правото на свободен избор и изясняване.

Преброяването на населението, домакинствата и жилищата е най-мащабното и комплексно статистическо изследване, което се провежда в почти всички страни по света на всеки десет години. В Сърбия първото преброяване е осъществено през 1834 година.  Преброяването предоставя пълни и качествени статистически данни за населението, неговата възрастова и полова структура, образователна и брачна структура, икономическа активност, структура на домакинствата и семействата и жилищния фонд. Събраните данни са изключително важни за оценка на текущата ситуация, както и за бъдещо планиране и приемане на различни стратегии, както на национално, така и на местно ниво. Финансовите средства за провеждането на Преброяването на населението, домакинствата и жилищата през 2022 г са  предоставени съвместно от Република Сърбия и Европейския съюз.

А.Д. – НРТВ-Босилеград

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*