В Босилеградска община са извършени всички необходими подготовки за предстоящото преброяване

     В Босилеградска община са извършени всички необходими подготовки за успешно  провеждане на предстоящото преброяване на населението, домакинствата и жилищата, което в Сърбия ще се състои от 1 до 31 октомври.

– Преброяването ще провеждат 21 преброители и две лица в резервен състав, които предварително преминаха задължително обучение, което в Босилеград им организира Републиканския институт за статистика. Дейностите на преброителите ще бъдат контролирани от трима инструктори, а цялата процедура ще се ръководи от Общинската комисия за преброяване, която координира работата на инструкторите и преброителите и им предоставя логистична помощ, заяви Игор Антимов, зам.-председател на Общинската комисия за преброяване и зам.-началник на Общинската администрация.

Всеки преброител ще бъде задължен с определени „преброителски кръгове“ и ще разполага с лаптоп в който на място ще внася данните директно в системата, а гражданите ще могат да отговарят на въпросниците на сръбски или български език. Територията на общината е разделена на общо 78 преброителски кръгове – територии.

От Общинската комисия за преброяване призовават гражданите да се включат в преброяването и да предоставят необходимите данни.

– Преброяването на населението, домакинствата и жилищата е най-мащабното и комплексно статистическо изследване и по този начин ние ще оставим следа и за бъдещите поколения. Събраните дани са изключително важни за оценка на текущата ситуация, както и за бъдещо планиране и приемане на различни стратегии, както на национално, така и на местно ниво, изтъкна Антимов.

За лицата, които по някаква причина в посоченият период не могат да се включат в преброяването е дадена възможност да се обърнат към Общинската комисия за преброяване, за да се уточни термина за попълването на въпросниците. От 1 октомври Комисията ще посочи инфо телефон, който постоянно ще е на разположение на гражданите за всички допълнителни информации.

В кампанията за преброяването активно е включен и Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Със съдейтвие на Министерството за човешки и малцинствени права и обществен диалог са отпечатани и плакати на български език с които се призовават гражданите от български произход да се включат в преброяването.

Председателят на Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия, Стефан Стойков многократно призова всички сънародници в Сърбия активно да се включат в преброяването и свободно да се определят като българи и българки, тъй като „Сърбия е свободна и демократична страна която гарантира правото свободно да изказваме националната си принадлежност и да се изясняваме като българи и българки“.

 

* Закона за преброяването на населението, домакинствата и жилищата през 2022 г. в Сърбия предвижда и глоба за престъпление за физически лица, ако откажат да отговорят на  въпросите в преброителните въпросници, или дадат неверни и непълни отговори. Според чл. 26, ал. 1 от Закона за преброяването, физическо лице, обхванато от преброяването, или лице, от което се изисква да предостави информация за отсъстващите членове на домакинството, т.е. родител, осиновител или настойник на дете под петнадесетгодишна възраст, ако откаже да отговори на въпросите в преброителните въпросници, или даде неверни и непълни отговори, ще бъде глобено от 20 000 до 50 000 динара.

Предвидени са и глоби за преброители, инструктори и други лица, които участват в преброяването. Така с глоба в размер от 30 000 до 50 000 динара ще бъдат наказани преброители, инструктори и други лица аконе изпълнява своевременно и по установения ред задачите по преброяването, не отчитат верността на данните, въведени от доставчиците на данни, не пазат в тайна данните за регистрираните лица, или ако против волята на обхванатото от преброяването лице поискат от него да декларира своята национална принадлежност или религия.

П.Л.Р. – НРТВ-Босилеград

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*