Водите в Босилеградска община са безопасни и чисти

Питейната вода от градският водопровод е напълно химически и бактериално годна за пиене. Информацията съобщи директорът на Публичното предприятие за комуналии и услуги „Услуга”, Предраг Трайков.

”За почти двадест години, откакто оглавявам предприятието, няма случай на неизправна проба. Отговорно твърдя, че разполагаме с най-добра питейна вода в Пчински окръг”, прецизира Трайков. Той  каза, че ежегодно се изпрaщaт по 65 проби за анализ, който от години се извършва от  Института за обществено здраве от Враня. Следи се и качеството на водата от обществените чешми, които са извън системата на градския водопровод. Такива на територията на общината ни има 7 на брой, са в кометенциите на  община Босилеград. Резултатите от последните проби, посочват, че на две от тях, на централното кръстовище в града и в с. Райчиловци водата не е годна за пиене, става само за техническа употреба. Такова е изтъкнатото публично съобщение, наложено от санитарните инспектори и поставено върху чешмите.

Редовно се извършва анализ на качеството на повърхностните води на територията на общината ни, потвърдиха от службата за Опазване на околната среда при Община Босилеград. Институтът за защита на труда от Нови Сад, септември миналата година е извършил е физическо-химичен, сензорен и микробиологичен анализ на отпадъчните, поовърхностни и подземни води на пет места на територията на общината. Става дума за Любатска река, при канала за отвод на вода в Лисинско езеро, при мината Грот, р. Бистърска и Караманишка река при мината Босил метал, както и на река Драговищица, при Центъра за култура. Резултатите от изследването направено на 27-ми септември миналата година  показват, че изследваните параметри са в задоволителни стойности, а водата е второ качество. Всички заинтересовани лица, могат да прочетат резултатите от изследването на сайта на община Босилеград, в раздел „Защита на околната среда-мониторинг”.

И водата от водопровода  „Рода вода” е преминала  цяла поредица изследвания, от микробиологичен, химичен, радиологичен и паразитен анализ, както и проверка за присъствието на масла и минерални масла. Всички анализи, които са направили множество компетентни институции (като Институтите за обществено здраве от Враня, Крушевац и Института за медицина на работа на Сърбия  от  Белград) показват, че всички индикатори са съгласувани с хигиеничната годност на питейната вода и отговарят на разпоредбите на Закона за безопасност на храните. Всички налични документи от проведените в края на миналата година анализи могат да се видят при референтите на Общинският съвет при Община Босилеград.

Кметът на община Босилеград Владимир Захариев съобщи от своя страна, че всички води, и тази от водопровода от Извор и тази от „Рода вода”, редовно се проверяват, и отговорно твърдя, че водата е в много добро състояние. Имаше доста недобронамерени коментари в социалните мрежи относно качеството на водата, но преди да се говори за това, трябва да се съобразим с компетентните институции, които имат точни данни, които са на разположение на всеки желаещ да се информира. Не бива да се всява смут сред хората, водата е изцяло безопасна и чиста, прецизира Захариев.

А.Д. – НРТВ-Босилеград

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*