ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, који ће се спроводити у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

Пријављивање кандидата се врши у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова).
Заинтересовани грађани се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве на сајтовима Републичког завода за статистику: stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.
Општи услови које кандидат треба да испуни:
– држављанство Републике Србије;
– пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
– најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
– стечено најмање трогодишње средње образовање;
– да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се
против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
– познавање рада на рачунару (MS Office, интернет)
– предвиђено је тестирање кандидата; могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:
– Уговор о привременим и повременим пословима – за незапослена лица,
запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
– Уговор о допунском раду – за лица запослена са пуним радним временом код
другог послодавца.

Задаци пописивача: Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике. У време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.
Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године.
Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода.
Општинска Комисија за спровођење пописа у Босилеграду позива све заинтересоване грађане да се пријаве за пописиваче и да допринесу успешном спровођењу Пописа у нашој Општини.

НРТВ-Босилеград

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*