Суфинансирање енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда у општини Босилеград

По позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, Oпштина Босилеград расписала је јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда за 2022. годину.

Предмет суфинансирања обухвата:

– замену спољних прозора и врата за породичне куће и станове;

– постављање и набавку материјала за термичку изолацију зидова и подова породичних кућа и стамбених зграда;

– постављање и набавку материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача за породичне куће и

– набавку и инсталацију котлова на биомасу и замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора за породичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности по појединачној пријави, а планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 6.8 милиона динара.

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине разматраће пријаве и у складу са критеријумима одређеним конкурсом извршити бодовање и утврдити јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што корисник средстава изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Конкурс је отворен закључно са даном 26.12.2022. године. Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка и пратећа документација достављају се на писарници Општинске управе општине Босилеград или препоручено поштом на адресу Општина Босилеград, Комисија за реализацију мера енергетске санације, Општине Босилеград.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 017/877 006 и електронску адресу: opstina.bosilegrad@gmail.com.

Ј.П.-НРТВ-Босилеград

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*