Продужен рок за пријаву за спровођење мера енергетске ефикасности

Рок за пријаву за спровођење мера енергетске ефикасности по јавном позиву  за 2023. годину за грађане општине Босилеград продужен је до 20.02.2024.

„Средства за прошлу годину нису потрошена, те рок за подношење пријава продужавамо по други пут. Девет пријава је прослеђено ресорном Министарству, а укупно их је 14. Вероватно ће бити продужаван до утрошка средстава, а у току године ће бити расписан и нови конкурс за 2024“, изјавио је Игор Антимов, зам.начелника Општинске управе и председник Комисије за спровођење мера енергетске ефикасности.

Укупна предвиђена средства за износе 5 милиона динара, и то: 3,5 милиона из Управе за енергетску ефикасност и 1,5 милиона из Буџета Општине Босилеград. Суфинасира се до 50% вредности појединачне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом.

„У оквиру Јавног позива за побољшање енергетске ефикасности који је расписан 2022.године, 45 домаћинстава из Босилеграда добилo je средства за спровођење неке од мера санације својих објеката, што је у току прошле године реализовано“, саопштио је Антимов.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Општина Босилеград, Георги Димитров 82, 17540 Босилеград. Више информација можете добити на број телефона 065 366 7 042 или путем e-mailа iantimov@gmail.com.

 

Ј.П.-НРТВ-БОСИЛЕГРАД

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*