Површинске воде на територији општине Босилеград задовољавају прописане вредности за I и II класу

Резултати физичко-хемијских испитивања површинских вода на територији општине Босилеград, која су прошлог месеца обављена у Институту за заштиту на раду Нови Сад показују да параметри задовољавају вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Узето је пет узорака: два из Љубатске реке, код канала за одвод у Лисинско језеро и код Рудника Грот, из Драговиштице код Центра културе, из Бистарске реке код рудника „Босил метал“ и из реке Караманица код рудника „Босил метал“. Једино узорак из Љубатске реке код рудника Грот не задовољава вредности олова прописане поменутом Уредбом, али остаје у II класи, стоји у извештају.

Ispitivanje povrsinskih voda na teritoriji opstine Bosilegrad – maj 2022

Испитивања се врше у оквиру Програма праћења квалитета површинских вода на територији општине Босилеград, који се финансира из Буџетског фонда за заштиту животне средине. Резултати испитивања доступни су на сајту Општине Босилеград.

НРТВ-Босилеград

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*