Корени, традиция, религия

Аудио: „Такси № 11“

„Такси № 11“ е първата радио пиеса, подготвена от Аудио-видео продукция EVENT към Културния дом „Босилеград“. Автор и режисьор на предаването е Сърджан Йованчов.Ролите в пиесата озвучиха журналисти и техници от продукцията на EVENT и […]

Новини

В Босилеград се проведе среща за насърчаване на мултикултурализма и ролята на Съвета за межднационални отношения

Босилеградска община тези дни посети Олена Папуга – държавен секретар в Министерството на човешки и малцинствени права и обществен диалог, Драгана Вуйков Радулович – съветник на Омбудсман Зорана Пашалич и Фахрудин Кадличанин – координатор на […]