УЗИД Нова радио-телевизија Босилеград је најстарији локални електронски медиј на територији општине Босилеград који настоји да  истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информише  све  грађане општине Босилеград у  складу са  њиховим потребама и потребама припадника бугарске националне мањине који живе на овим просторима.

Према  Регистру медијске услуге Радио Босилеград 89,1 МНz  је ималац дозволе за пружање медијске услуге, бр.017/000001/001 од 19.08.2016. год. чијим прибављањем је стекао право да пружа медијску услугу радија на локалном подручју у радиодифузној области1, Лр 8/Босилеград, фрекфенција 89,1 МНz.Као сервис грађана општине Босилеград, програмом прати и   својим сигналом покрива скоро целокупну територију општине.

Јавно информисање на језицима националних  мањина  је  важан елемент медијског сектора сваке земље и активни део свакодневице демократски устројене заједнице. С тим у вези  Радио Босилеград  као  једини јавни електронски медиј бугарске националне мањине на територији општине Босилеград преко две деценије информише  своје слушаоце поред српског и на матерњем бугарском  језику. Као такав већ 23 година  обрађује медијске садржаје, како са подручја општине, тако и са територије околних 37 месних заједница. Током целокупног постојања, радио је упркос бројним финасијским, техничким и кадровским проблемима,  остао јединствени симбол информисања представника бугарске мањине на  простору општине Босилеград, при том ослањајући се на важеће законске  регулативе у области информисања.

Радио Босилеград, чији је оснивач Национални савет бугарске националне мањине   у циљу омогућавања остваривања права националних мањина  информисања на матерњем језику и неговање сопствене културе и идентитета, нуди разноврсне медијске садржаје,  а све  у циљу заштите Уставом Републике Србије  загарантованих права припадника националних мањина и у складу са одредницама закона који уређују рад  медија.